Skin Forumotion | Free share
Nếu Post link ngoài thì mục đích share thì luôn chào đón. Nếu post ngoài vì mục đích quãng cáo BAN ngay lập tức!
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] Vw Golf Mk3 1996 Service Manual Download Zip Sun Jun 08, 2014 12:44 am
[�] Vw Golf Mk3 1996 Service Manual Download Zip Sun Jun 08, 2014 12:43 am
[�] [Prestige][ute-002] ???x????File.02 (???) 2010.02.avi Sat Jun 07, 2014 1:16 pm
[�] Daphne 9yo Pthc Young Video Models Fri Jun 06, 2014 10:24 am
[�] Vinywap Dress Change Mom Sex Free Downloding Fri Jun 06, 2014 3:58 am
[�] Alcool 120 1 95 3823 Thu Jun 05, 2014 6:48 pm
[�] Sony Sound Forge Pro 10.0.368 Rus Thu May 29, 2014 7:34 pm
[�] 4Media Video Editor 2.0.1 Build 0111 Thu May 29, 2014 2:45 pm
[�] DVDFab Platinum 8 1 FULLFiNALPREACTIVATED Thu May 29, 2014 1:15 am
[�] DVDFab Platinum 8 1 FULLFiNALPREACTIVATED Thu May 29, 2014 1:13 am
[�] Alawarpt Farm Frenzy Tue May 27, 2014 9:29 am
[�] Kgb Spy - Kgb Spy Tue May 27, 2014 1:35 am
[�] Rosetta Stone 4.0.0 Stable Final Release + Patcher Sat May 24, 2014 6:09 am
[�] Real Player 2012+crack Sat May 24, 2014 12:02 am
[�] Aida64 Extreme Engineer Edition Fri May 23, 2014 8:21 am

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 View Topic Pro5 nằm ngang on Sun Jul 04, 2010 5:15 am

tino


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
ai có thỳ làm ơn chia sẻ cho em :-s

Xem lý lịch thành viên

2 Re: View Topic Pro5 nằm ngang on Sun Jul 04, 2010 5:18 am

T2Y

avatar
Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Hỏi bên CP rồi qua dây hả trời _"_
Nè , bạn dùng tạm cái này , cũng đẹp
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN insert_plus_menu -->
<td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
<span class="smallfont bold">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
</span>
</td>
<!-- END insert_plus_menu -->
</tr>
</table>
<br />
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="catHead" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">
<p align="center"><span class="gensmall">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><blink><font color="#FF0000"><b>Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!</b></font></blink><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><br>

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<span class="cattitle"><textarea style="border: 1px dashed rgb(102, 102, 102); width: 80%; height: 30" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">:-O :-O {TOPIC_TITLE}--- http://lehpdn.8forum.net{TOPIC_URL} Hot Hot! xem ngay kẻo nguội. Bấm vào link nhé. Nhớ gửi cho các bạn khác xem nữa nhé. Trang <i>A2</i> nhiều cái hay quá à
</textarea></textarea></span></span></td>
</tr>
{POLL_DISPLAY}
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><td class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont"> <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
<tr class="post">
<td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</table>
</td>
<td class="alt2">
<span class="bigusername"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</strong></span><br />
<span class="smallfont">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span></td>
<td width="100%" class="alt2"> </td>
<td class="alt2"><span class="smallfont">
<!-- BEGIN profile_field -->
<b><font size="2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</font></b>
</span><br />
<img src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
</tr></table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" nowrap="nowrap">
{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
<script type="text/javascript"><!--
if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
} else {
document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
}
//-->
</script>
<noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
<td colspan="2">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div class="vote gensmall">
<!-- BEGIN switch_vote -->

<div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
<!-- END switch_vote -->

<!-- BEGIN switch_bar -->
<div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
<!-- BEGIN switch_vote_plus -->

<div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_plus -->

<!-- BEGIN switch_vote_minus -->

<div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
<!-- END switch_vote_minus -->
</div>
<!-- END switch_bar -->

<!-- BEGIN switch_no_bar -->
<div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
<!-- END switch_no_bar -->

<!-- BEGIN switch_vote -->

<div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
<!-- END switch_vote -->
</div>
<!-- END switch_vote_active -->

<span class="postbody">
<!-- google_ad_section_start -->
<div align="center">
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
<img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<div class="posts">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
</td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="center">
<!-- google_ad_section_end -->
<br><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"><br><br>{postrow.displayed.SIGNATURE}<br>
</span>
<span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
</td>
</tr></p>
</table>
<div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
</td>
</tr>
</table><br />
<!-- END displayed -->
<!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
</tr></table><br />
<!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
<!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="center">
<td class="alt1" colspan="2" height="28">
<span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
</td>
</tr></table>
<!-- END no_post -->
<table>
<tr align="right">
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><table><tr><td>
<span class=gen><font color ="red"><b>Thanks cho bài viết:</b></font></span></td><td><div class="js-kit-rating" title="" permalink=""></div>
<script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script></td></tr></table></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<tr>
<td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
<tbody>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
<tr>
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
<!-- END show_permissions -->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
<tbody>
<tr>
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>


</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN moderation_panel -->
<td align="center">
<span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
</td>
<td align="center" width="250">
<span class="smallfont"> </span>
</td>
<!-- END moderation_panel -->
</tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
<input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>
Demo
[You must be registered and logged in to see this link.]
Sr ,

Xem lý lịch thành viên http://lehpdn.8forum.net

3 Re: View Topic Pro5 nằm ngang on Tue Sep 07, 2010 9:41 pm

sondvb


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Bạn ơi! Có thể hướng dẫn cụ thể cho tớ được ko?
Chèn cái code này vào đâu vậy?

Xem lý lịch thành viên

4 Re: View Topic Pro5 nằm ngang on Mon May 09, 2011 7:56 pm

hipdut


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
sondvb đã viết:Bạn ơi! Có thể hướng dẫn cụ thể cho tớ được ko?
Chèn cái code này vào đâu vậy?


Chắc là chèn vào CSS .Bạn vào CSS bằng cách vào Display>Colors>CSS, chèn code này vào

Xem lý lịch thành viên

5 Re: View Topic Pro5 nằm ngang on Wed Jun 01, 2011 1:19 am

batonchinsu


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
share bạn cái viewtopic_body của 4rum mình:
Spoiler:
Code:
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="nav">

<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>

<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>

</span></td></tr></table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr><td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td></tr>
</tr></table>{POLL_DISPLAY}
<!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<div align="left"><div class="post_title"></div></div>
<div class="tcat_bg">

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
                        <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>
<td class="alt2">


<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;"><tr><td width="36" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_10.gif"></td><td width="143" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_11.gif"></td><td width="18" height="25" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_12.gif"></td></tr><tr><td width="36" height="42" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_13.gif"></td><td width="143" height="42" style="background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/status10.gif)" align="center" class="smallfont"><em id="vbstatus_11698847" style="color:red">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
</em></td><td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_14.gif"></td></tr><tr><td width="36" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_15.gif"></td><td width="143" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_16.gif"></td><td width="18" height="40" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/chuan_17.gif"></td></tr></table>

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto"><td><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td><td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat11.png" width="150" height="6"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat12.png" width="4" height="6" alt=""></td><td><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat13.png" width="6" height="6" alt=""></td></tr><tr><td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat14.png" width="13" height="0"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat15.png" width="13" height="8" alt=""></td>
      <td>
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
      <td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat16.png" width="6" height="0"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat17.png" width="6" height="1" alt=""></td><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat18.png" width="6" height="1" alt=""></td></tr><tr><td><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat19.png" width="13" height="6" alt=""></td><td background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat20.png" width="150" height="6"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat21.png" width="1" height="6" alt=""></td><td><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/bgavat22.png" width="6" height="6" alt=""></td></table>
                            <td align="center" width="55%">
 
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/64/86/84/th_min10.gif"><font color=red>Cộng đồng FORUM 9/7 </font>
<img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/64/86/84/th_min10.gif"><font color=blue>- Thành viên: </font><img src="http://www.coo.vn/out/users/9xstudiobiz/king1%5B1%5D.gif">{postrow.displayed.POSTER_NAME}<img src="http://www.coo.vn/out/users/9xstudiobiz/king2%5B1%5D.gif"><br>
</img> <font color=green>Thứ bậc:</font></strong>
        <span class="smallfont">
        <strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong><br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}   
            </span>
<table cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td><div
class="genmed"></div></td><td
style="background: #ededed
url(http://dl9.glitter-graphics.net/pub/1719/1719259rj77yvwhgj.gif)
;
height: 23px;
width: 23px;
border:
0px;
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
</td>

                       
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">

<fieldset><legend><span style=width:110;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/80/67/58/vip_210.gif" alt="Bài gửi" title="Bài gửi" border="0"><b>Thông Tin</b> <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME} </strong>
</span></legend>
<table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
<span class="postdetails poster-profile">
     

 <div style="margin:20px; margin-top:5px"><div style="font:
12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande';
margin-bottom:2px"><b></b> <input type="button"
value="Xem thông tin"
style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if
(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 != '') {
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn thông tin'; } else {
 
this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
 = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem lại thông tin'; }"
/></div><div style="min-height: 0px; max-width: 160px;
background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px
inset;"><div style="display: none;">

 <!-- BEGIN profile_field -->
<div style="padding: 2px;">
<div style="padding: 3px; border: 1px #0900FF dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div>
</div>
<!-- END profile_field -->
<br/>
 </span>
</table>

<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div></fieldset>
 

</span>
        <img src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>
</tr>
<td height="24" width=100% background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/p31010.gif" colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">

         
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;


navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">
 
  <!-- google_ad_section_start -->
 
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- google_ad_section_start -->
<center><font color=red><b>Chủ Đề:</font><blink> {TOPIC_TITLE}</blink></b></br>
-------------------------------------------------------------------------</center>
</br>  <div class="postbody">
                  <div class="postbody">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width=100%>
<td  width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<tr>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)"></td>

<td>{postrow.displayed.MESSAGE}<fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0"><a href="http://lop97no1.forumvi.com/h29-page">TÀI SẢN CỦA {postrow.displayed.POSTER_NAME} <a href="   http://lop97no1.forumvi.com/h29-page">MUA Ở SIÊU THỊ FORUM</a></legend> </left>
<center><span style='font-size:7pt; color:gray'><table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" style="cursor: pointer;"><tr><td><span class="genmed"></td></tr><tr><td class="smallfont" style="display: '';">CLICK ĐỂ XEM TÀI SẢN CỦA <strong><span style="color:#fa0000"><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></a></strong></td><td style="display: none;">  <span class="postdetails poster-profile"><span style="white-space:nowrap;"><span style="color:#0593FF;"></span></span></span>     
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</table>
</span><br/></center></td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" width="20"></td>
</tr> <td align="right" height="20" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>

</table>
                  </div>

<!-- BEGIN switch_attachments -->
<dl class="attachbox">
<dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
<dd>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file">
<dt>
<img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_dl_att -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
<!-- END switch_no_dl_att -->
</dt>

<!-- BEGIN switch_no_comment -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_comment -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_dl_att -->

<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
</dl>
<!-- END switch_post_attachments -->
</dd>
</dl>
<!-- END switch_attachments --><!-- google_ad_section_end -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
</table>
 
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
 


<fieldset> <legend><strong> <span style=width:100;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_jI36Y9AHImI/TWl4N-XYllI/AAAAAAAAABI/415-yUklNeU/chuky.png">
</span></strong></legend>

        <center><span style='font-size:7pt; color:gray'><table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" style="cursor: pointer;"><tr><td><span class="genmed"></td></tr><tr><td class="smallfont" style="display: '';">CLICK ĐỂ XEM CHỮ KÝ CỦA <strong><span style="color:#fa0000"><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></a></strong></td><td style="display: none;">  <span class="postdetails poster-profile"><span style="white-space:nowrap;"><span style="color:#0593FF;"></span></span></span>     
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</table>
</span><br/></div></span> </center><br>

</fieldset>


            <div class="smallfont" align="center" style="width: 215; height: 19">

</div>


</TD></TR>
</table>
</div>

<br/>

<!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_bar -->
<span class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_NAME} được cảm ơn {postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE} trong bài này</span>
<!-- END switch_bar -->  <!-- END switch_vote_active --></font><br/>
<!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://img.forum.zing.vn/images/bluestyle/buttons/post_thanks.gif"></a><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
 
  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table>
</div>
<div class="tcat_bottom"></div>


  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <table><tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
<script src='http://lop97no1.forumvi.com/h11-page'></script>
<!-- Code Blog poster -->
<div align="center">
<center>
<table>
<tr>
<td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">
<p align="center"><span class="gensmall">
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><blink><font color="#FF0000"><b>Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!</b></font></blink><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><br>

<img src="http://www.megapic.vn/images/52367384587995676642.gif">
<span class="cattitle"><textarea style="border: 1px dashed rgb(102, 102, 102); width: 80%; height: 30" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">:-O :-O {TOPIC_TITLE}--- http://lop97no1.forumvi.com{TOPIC_URL} Hot Hot! xem ngay kẻo nguội. Bấm vào link nhé. Nhớ gửi cho các bạn khác xem nữa nhé. Trang 9/7 nhiều cái hay quá à!!!
</textarea></textarea></span></span></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<!-- / Code Blog poster -->
<!-- BEGIN no_post -->
<tr align="center">
<td class="row1" colspan="2" height="28">
  <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
</td>
</tr>
<!-- END no_post -->
<tr align="right">
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><span class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</span></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr>
<td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="row1" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
<fieldset> <legend><strong> <span style=width:100;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)Tr? L?i Nhanh</span></strong></legend>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Photobucket" border="0"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Photobucket" height="95" width="400" border="0"></center>

<a name="quickreply"></a><br>
<center>{QUICK_REPLY_FORM}</center><!-- END switch_user_logged_in --></fieldset>
</td>
</tr>
<tbody id="info_open" style="display:''">
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"

href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-"

align="middle" border="0"></a></span></td>
<!-- END show_permissions -->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="info_close" style="display:none">
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"

href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td>
<td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+"

align="middle" border="0"></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center">
<tr>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}><span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td></tr><tr>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN moderation_panel -->
<td align="center">
<span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
</td>
<td align="center" width="250">
<span class="gensmall"> </span>
</td>
<!-- END moderation_panel -->
</form>
</tr>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<tr>
<td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br>{S_TOPIC_ADMIN}

<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
<input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span>
</form>
</td>
</tr>
<!-- END viewtopic_bottom -->
</table>
 


 
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<script type="text/javascript">
function truncate() {
var len = 0;
var p = document.getElementById('hide');
if (p) {
var trunc = p.innerHTML;
if (trunc.length > len) {
trunc = trunc.substring(0, len);
trunc = trunc.replace(/w+$/, '');
trunc = '<form method="post" action="http://lop97no1.forumvi.com/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2"><input class="button" type="submit" value="Hãy đăng ký làm Thành Viên để được thấy Link" /></form>';
p.innerHTML = trunc;
}
}
}
function addLoadEvent(func) {
var oldonload = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = func;
} else {
window.onload = function() {
if (oldonload) {
oldonload();
}
func();
}
}
}
addLoadEvent(function() {
truncate();
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->

<script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
 
  }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
Cách chèn: ACP => Dislay => Adcanced => Quản lí tổng thể => viewtopic_body => Paste code vào

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết