Skin Forumotion | Free share
Nếu Post link ngoài thì mục đích share thì luôn chào đón. Nếu post ngoài vì mục đích quãng cáo BAN ngay lập tức!
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] Vw Golf Mk3 1996 Service Manual Download Zip Sun Jun 08, 2014 12:44 am
[�] Vw Golf Mk3 1996 Service Manual Download Zip Sun Jun 08, 2014 12:43 am
[�] [Prestige][ute-002] ???x????File.02 (???) 2010.02.avi Sat Jun 07, 2014 1:16 pm
[�] Daphne 9yo Pthc Young Video Models Fri Jun 06, 2014 10:24 am
[�] Vinywap Dress Change Mom Sex Free Downloding Fri Jun 06, 2014 3:58 am
[�] Alcool 120 1 95 3823 Thu Jun 05, 2014 6:48 pm
[�] Sony Sound Forge Pro 10.0.368 Rus Thu May 29, 2014 7:34 pm
[�] 4Media Video Editor 2.0.1 Build 0111 Thu May 29, 2014 2:45 pm
[�] DVDFab Platinum 8 1 FULLFiNALPREACTIVATED Thu May 29, 2014 1:15 am
[�] DVDFab Platinum 8 1 FULLFiNALPREACTIVATED Thu May 29, 2014 1:13 am
[�] Alawarpt Farm Frenzy Tue May 27, 2014 9:29 am
[�] Kgb Spy - Kgb Spy Tue May 27, 2014 1:35 am
[�] Rosetta Stone 4.0.0 Stable Final Release + Patcher Sat May 24, 2014 6:09 am
[�] Real Player 2012+crack Sat May 24, 2014 12:02 am
[�] Aida64 Extreme Engineer Edition Fri May 23, 2014 8:21 am

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

phphap1411


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu

chuyển cái tìm kiếm xuống phía dưới

Xem lý lịch thành viên

phphap1411


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Có ai biết hướng dẫn giúp với .

Xem lý lịch thành viên

khanhhai


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Bạn đưa code xem thử đi..
hình như là chia thành 2 column , bạn bỏ column thứ 2 đi ..
bỏ xuống dưới column1
Very Happy:D

Xem lý lịch thành viên

phphap1411


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->

    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_report_popup -->

    {GREETING_POPUP}
    <script src="/{JS_DIR}/{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <style type="text/css">
    #hitskin_preview {
        margin: 0; padding: 0;
        position: fixed;
        top: 0; left: 0;
        width: 100%;
        height: 65px;
        background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
        color: #fff;
    }
    * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
        position: absolute;
        top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
        z-index: 2;
        background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
    }
    * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
    background: #fff url(foo) fixed;
    }
    #hitskin_preview h1 {
        float: left;
        margin: 3px 0 0 0;
        padding: 0 0 0 10px;
        font: italic normal 25px Arial,sans serif;
        color: #fff;
    }
    #hitskin_preview h1 img {
        vertical-align: middle;
    }
    #hitskin_preview em {
        color: #7CBA2C;
        font-weight: bold;
    }
    #hitskin_preview a {
    color: #fff;
    }
    #hitskin_preview a:hover {
    text-decoration: underline;
    }

    #hitskin_preview .content {
        text-align: right;
    }
    #hitskin_preview .content p {
        margin: 4px 1em 0px 1em;
        font-size: 13px;
        line-height: 1.8em;
        color: #fff;
        font-weight: bold;
    }
    #hitskin_preview .content p span {
        font-weight: normal;
        font-size: 0.8em;
    }
    body {
        margin-top: 40px !important;
    }
    {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
    </style>
    <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->
    <a name="top"></a>
    {JAVAscript}
<div style="position: absolute; width: 862px; height: 334px; z-index: 1; left: 167px;  top: 77px">

<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="845" height="328">
<param name="movie" value="http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf" />
<param name="quality" value="High" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf" quality="High" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="845" height="328"></embed>
</object> 

</div>

<table border="0" width="930" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
  <td align="left">
    <img border="0" src="http://c.upanh.com/upload/5/405/1N0.9561099_1_1.jpg" width="930" height="412"></td>
</tr>
</table>
<table width="930" cellspacing="0" cellpadding="20" border="0" align="center">   
        <tr>
            <td class="page" width="100%">
<table class="tborder" cellpadding="0" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="alt1" width="100%">
       
            <div class="navbar" style="font-size:10pt">        <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/navbit10.gif"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><span class="nav"><br />  <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/navbit11.gif"><a class="nav" href=""></a> {NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></div>
       
    </td>

    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

<!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <span class="genmed"> Chào mừng bạn&nbsp; đã trở lại !</span><br /><span class="gensmall"> {LAST_VISIT_DATE} <br /> {CURRENT_TIME} <!-- END switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

        <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=http://lamnghiep41b.forum-viet.net/html-h1.htm" method="post" name="form_login">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
        <tr><td>
        <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
            <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">Tên thành viên </span></label></td>
            <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Mật khẩu </span></label></td>
            <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
</tr></table>
</td>
<td>

        <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>            <td nowrap="nowrap"><label> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ</label>
</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>        </tr>
        </table>

</td></tr>

</table>

<center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>


        </form>        <!-- / login form -->

<!-- END switch_user_logged_out -->
    </td>

</tr>
</table>
<div align="center">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
    <tr align="center">
       
       
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng Kí</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng
                        nhập</a></td>            <!-- END switch_user_logged_out -->
       
        <td class="vbmenu_control"><a href="/forum.htm" accesskey="5">Diễn Đàn</a></td>
        <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist.forum">Thành Viên</a></td>

        <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar.htm">Lịch</a></td>
               
           
               
                <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài Trong Ngày</a></td>
               
                <td id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm Kiếm</a> </td>
           
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lí lịch</a></td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/msg.forum?folder=inbox" accesskey="2">Tin nhắn</a></td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a> </td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
    </tr>
    </table>
</div>
<br /><br />
                <div style="clear: both;"></div>

               
<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
                            <div class="test"><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                           
</td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table><br /></div>
                          </td>
</tr><tr>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Có phải cái code trong overall_header_new không thế bạn

Xem lý lịch thành viên

khanhhai


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Bạn đưa phần mod recent topic chứ đưa phần này chi Very Happy
Đây là header mà

Xem lý lịch thành viên

phphap1411


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
nó đây bạn giúp mình đi .
Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" id="table7">
    <tr>
        <td class="tcat" height="35">
            <b>
        <p align="center"><font color="#FF0000">
<span class="cattitle">15 Bài gửi sau cùng</span> </font></b></td></tr>
</table>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" id="table4">
<tr>
    <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="table6"><tbody><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/listbg.gif" width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row -->
        <span class="gensmall"> 
        <a onmouseover="showtip('<font color=#336600><b>Tiêu đề:</b></font><font color=#FF0000>
</font> <font color=#6600CC>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br>
<font color=#336600><b>Thời gian:</b></font><font color=#FF3300>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>  ');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">
        <span style="text-decoration: none; font-weight: 700"><font size="1">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></span></a></span><br /><!-- END recent_topic_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/listbg.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row -->
                <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"> <span class="genmed"><b> 
<SPAN class="gensmall">
                <img src="http://www.rap.vn/diendan/2009/statusicon/post_old.gif"></span></b></span></a><span class="gensmall"><font size="1"><a onmouseover="showtip('<font color=#FF9966>Click vào để xem lí lịch thành viên</font> ');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><span style="text-decoration: none; ">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</span></a>&nbsp; </font>
                </span><br /><!-- END recent_topic_row --></td></tr></tbody></table></td>
</tr>
</table><!-- END classical_row -->
<div align="center"></div><br />

Xem lý lịch thành viên

khanhhai


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
ủa phần tìm kiếm nằm đâu vậy ta... sao trong header với mod recent ko có ta Sad Sad

Bạn đưa link forum mình xem thử đi

Xem lý lịch thành viên

Kiến Con


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
vớ vẩn quá trong header =="

Xem lý lịch thành viên

phphap1411


Thành Viên Tiêu Biểu
Thành Viên Tiêu Biểu
Có ai giúp với .

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết